KIDRON

Kidron biedt psychosociale hulp, onderwijs, advies en coaching vanuit Bijbels perspectief, waarin de Liefde van God centraal staat.

Psychosociale therapie

Psychosociale therapie 

In de psychosociale therapie van Kidron wordt u voor uiteenlopende klachten en problemen op professionele wijze geholpen.
Wij helpen u om inzicht te krijgen in het ontstaan van uw problemen en wat tot nu toe de uitwerking daarvan in uw leven is geweest.
Samen werken we toe naar herstel van de pijn en van identiteit.

De problemen waarmee je aan de slag wilt, kunnen heel divers zijn:

• Persoonlijke problemen
• Minderwaardigheidsgevoelens
• Gedachten over zelfdoding
• Verwerken van trauma’s
• Rouwverwerking
• Angst- en dwangstoornissen
• Verslavingsproblematiek
• Persoonlijkheidsproblemen of -stoornissen
• Huwelijksproblematiek
• Etc.

Het aantal gesprekken is afhankelijk van de aard van de problemen.
Door regelmatige tussenevaluaties bepalen we samen de duur van de begeleiding.