KIDRON

Kidron biedt psychosociale hulp, onderwijs, advies en coaching vanuit Bijbels perspectief, waarin de Liefde van God centraal staat.

ANBI

De naam van de instelling:
Stichting Vrienden van Kidron

Beschikking ANBI:
Klik
hier om de beschikking in te zien.

RSIN/fiscaal nummer:
8538 58 068

Postadres:
Tolstraat 59, 6916 BB Tolkamer

Bestuurssamenstelling:
Klik hier om de samenstelling van het bestuur te zien.

Doelstelling:
Het financieel mogelijk maken dat mensen die in geestelijke en psychische nood zijn,
en onvoldoende financiële middelen hebben, therapie kunnen ontvangen vanuit Gods Woord,
waarin bevrijding een plek kan hebben.

Beleidsplan:
Het beleidsplan 2019 kunt u hier inzien.

Beloningsbeleid:
Het beloningsbeleid is opgenomen in het beleidsplan 2019.

Actueel verslag van de activiteiten:
Een actueel verslag van de activiteiten is opgenomen
 in het beleidsplan 2019.

Financiële verantwoording:
De financiële verantwoording is vast gelegd in het jaarverslag.